ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2017-2018   –   ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΠΟΥΔΩΝ

(Κάντε click εδώ για την εκτυπώσιμη μρφή)

Α ΛΥΚΕΙΟΥ
Μάθημα ώρες / εβδομάδα
Άλγεβρα 3
Φυσική 2
Γεωμετρία 2
Χημεία 1
Νεοελληνική Γλώσσα 2
Αρχαία 2
Β ΛΥΚΕΙΟΥ
ΟΜΑΔΑ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ &
ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
Μάθημα ώρες / εβδομάδα
Μαθηματικά 5
Φυσική 4
Νεοελληνική Γλώσσα 2
Οικονομία και Διοίκηση * 1
Σύνολο 12 ώρες/εβδομάδα
ΟΜΑΔΑ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ &
ΝΟΜΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
Μάθημα ώρες / εβδομάδα
Αρχαία 4
Νεοελληνική Γλώσσα 2
Λατινικά 1
Σύνολο 7 ώρες/εβδομάδα
ΟΜΑΔΑ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ ΘΕΤΙΚΩΝ &
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
Μάθημα ώρες / εβδομάδα
Μαθηματικά 5
Φυσική 4
Νεοελληνική Γλώσσα 2
Χημεία 1
Σύνολο 12 ώρες/εβδομάδα
ΟΜΑΔΑ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ
ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ
Μάθημα ώρες / εβδομάδα
Μαθηματικά 5
Φυσική 4
Νεοελληνική Γλώσσα 2
Χημεία 1
Βιολογία 1
Σύνολο 13 ώρες/εβδομάδα
 

Τα μαθήματα με * θα ξεκινούν τον Ιανουάριο και θα αφορούν στην προετοιμασία  της Γ΄ Λυκείου.

 

Γ ΛΥΚΕΙΟΥ
ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ
Μάθημα ώρες / εβδομάδα
Νεοελληνική Γλώσσα 2
Αρχαία 4
Ιστορία 2
Λατινικά 2
Σύνολο 10 ώρες/εβδομάδα
ΜΑΘΗΜΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ
(5ο μάθημα)
2
ΘΕΤΙΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ
Μάθημα ώρες / εβδομάδα
Νεοελληνική Γλώσσα 2
Φυσική 4
Χημεία 3
Μαθηματικά 5
Σύνολο 14 ώρες/εβδομάδα
Βιολογία προσανατολισμού ή 3
ΜΑΘΗΜΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ
(5ο μάθημα)
2
ΣΠΟΥΔΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ
Μάθημα ώρες / εβδομάδα
Νεοελληνική Γλώσσα 2
Μαθηματικά 5
ΑΕΠΠ 2
ΑΟΘ 2
Σύνολο 11 ώρες/εβδομάδα
ΜΑΘΗΜΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ
(5ο μάθημα)
2
 

  • Η επιλογή 5ου μαθήματος επιτρέπει στον μαθητή να επιλέξει σχολές από 2 επιστημονικά πεδία
 

  • Στα παραπάνω προγράμματα σπουδών προστίθενται μαθήματα ανάλογα με τις ανάγκες του κάθε μαθητή.