Δευτέρα 18/06/18 – Παρασκευή 27/07/18

Διάρκεια: 6 Εβδομάδες

03/09 έως 06/09, θα διενεργηθεί γραπτή εξέταση της διδαχθείσας ύλης

(Κάντε click εδώ για την εκτυπώσιμη μρφή)

ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ
Νεοελληνική Γλώσσα 2
Αρχαία Προσανατολισμού 5
Ιστορία Προσανατολισμού 2
Σύνολο 9 ώρες/εβδομάδα
Μάθημα Επιλογής Ώρες Επιστημονικό Πεδίο
Λατινικά 2 1ο – Ανθρωπ. Επιστήμες
Βιολογία Γ.Π. 2 3ο – Επιστήμες Υγείας
Μειωμένα Μόρια
ΣΠΟΥΔΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ
Νεοελληνική Γλώσσα 2
Μαθηματικά Προσανατολισμού 5
ΑΕΠΠ 2
Σύνολο 9 ώρες/εβδομάδα
Μάθημα Επιλογής Ώρες Επιστημονικό Πεδίο
ΑΟΘ 3 5ο – Οικονομίας & Πληροφορικής
Βιολογία Γ.Π. 2 3ο – Επιστήμες Υγείας
Μειωμένα Μόρια
ΘΕΤΙΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ / ΣΠΟΥΔΕΣ ΥΓΕΙΑΣ
Νεοελληνική Γλώσσα 2
Φυσική Προσανατολισμού 4
Χημεία Προσανατολισμού 3
Σύνολο 9 ώρες/εβδομάδα
Μάθημα Επιλογής Ώρες Επιστημονικό Πεδίο
Μαθηματικά Προσανατολισμού 5 2ο – Θετικών Επιστημών
Βιολογία Προσανατολισμού 3 3ο – Επιστήμες Υγείας

Αν επιλεγεί και 5ο μάθημα Γενικής Παιδείας ή Προσανατολισμού, επιλέγεται και 2ο Επιστημονικό Πεδίο