Διάκριση στις Πανελλαδικές εξετάσεις σημαίνει:

  • Μεθοδικότητα στην προετοιμασία
  • Κατανόηση του γνωστικού αντικειμένου
  • Εμβάθυνση στη γνώση
  • Επικοινωνία μαθητή – καθηγητή – γονέα
  • Αυτοπεποίθηση

Το σύστημα πρόσβασης στην τριτοβάθμια εκπαίδευση (click για το σχετικό αρχείο)

Οι μαθητές πρέπει να γνωρίζουν ότι η επιτυχία στις λίγες σχολές, που εξασφαλίζουν επαγγελματική σταδιοδρομία, προϋποθέτει μια σχολική πορεία από τάξη σε τάξη χωρίς “κενά”.
Πιστεύουμε ότι η ιδεώδης προετοιμασία για τις εισαγωγικές εξετάσεις είναι εκείνη που αρχίζει από την Α’ Λυκείου, ειδικά των μαθητών-(τριων) που στοχεύουν σε υψηλόβαθμες σχολές (Ιατρική, Πολυτεχνείο, Νομική, κ.α.)

  • Στην Α’ Λυκείου μαθαίνει ο μαθητής-(τρια) να διαβάζει μεθοδικά και αποτελεσματικά,  ώστε να μπαίνουν γερές  βάσεις σε όλα τα μαθήματα.
  • Στη Β’ Λυκείου πρέπει ο μαθητής-(τρια) να εμβαθύνει στις επιστημονικές έννοιες και να αναπτύξει  μεθοδολογία προσέγγισης και επίλυσης συνδυαστικών και πιο σύνθετων θεμάτων στην διδακτέα ύλη της τάξης του.
  • Στη Γ’ λυκείου προετοιμάζεται στα μαθήματα των πανελλαδικών εξετάσεων, με μεθοδική και εντατική μελέτη, που αρχίζει από το καλοκαίρι ώστε να ολοκληρωθεί εγκαίρως η εξεταστέα ύλη και να υπάρχει επαρκής χρόνος για επαναλήψεις.