Εργαστήρι μελέτης για το Γυμνάσιο

Διάκριση και στο Γυμνάσιο, προκειμένου οι μαθητές να μάθουν να κατακτούν τη γνώση, να μην έχουν κενά και να αποκτήσουν την απαραίτητη υποδομή για το Λύκειο.

Η Διάκριση επιτυγχάνεται με:

  • Προσωπική καθοδήγηση των μαθητών ώστε να μάθουν να μελετούν ουσιαστικά και αποδοτικά.
  • Δυνατή ομάδα από καταρτισμένους Καθηγητές που διαθέτουν μεράκι για να μεταδώσουν τις γνώσεις τους στους μαθητές.
  • Ολιγομελή τμήματα (μέχρι πέντε μαθητές)
  • Συνεχής και αμφίδρομη επικοινωνία μαθητή – φροντιστηρίου – γονέα

Φιλολογικά: 3 ώρες/εβδομάδα

Μαθηματικά – Φυσικές επιστήμες: 3 ώρες/εβδομάδα

Η «Διάκριση» είναι επιλογή!

Δίδακτρα προσαρμοσμένα στα δεδομένα της εποχής μας και ανάλογα του υψηλού επιπέδου εκπαίδευσης και προσωπικής επικοινωνίας που προσφέρει η Διάκριση!