ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ 2017

Μηχανογραφικό δελτίο ΓΕΛ 2017 με το Νέο σύστημα

Μηχανογραφικό δελτίο ΕΠΑΛ 2017 με το Νέο σύστημα

Μηχανογραφικό δελτίο ΓΕΛ και ΕΠΑΛ-Β΄ 2017 με το Παλαιό σύστημα, μόνο για το 10% των θέσεων εισακτέων, χωρίς νέα εξέταση

Μηχανογραφικό δελτίο ΕΠΑΛ-Α΄ 2017 με το Παλαιό σύστημα, μόνο για το 10% των θέσεων εισακτέων, χωρίς νέα εξέταση