Δικαίωση κάθε δασκάλου είναι η συμβολή στην ολοκλήρωση της προσωπικότητας των μαθητών του και η διάκρισή τους στον κοινωνικό βίο. Ο δάσκαλος του φροντιστηρίου επιδιώκει επιπλέον τη διάκριση των μαθητών του στις εξετάσεις, γεγονός που είναι ταυτόχρονα και δική του επιτυχία.
Με μια εξαιρετική ομάδα συναδέλφων δημιουργήσαμε το 2003 ένα ιδιαίτερα ποιοτικό φροντιστήριο, όπου τα νέα παιδιά μπορούν να προετοιμαστούν κατάλληλα για να πετύχουν τους προσωπικούς τους στόχους.
Ένα φροντιστήριο που επιλέγουν οι μαθητές που θέλουν να διακριθούν.

Η Διάκριση επιτυγχάνεται με:

  • Καθηγητές με άριστη επιστημονική κατάρτιση, εμπειρία στη διδασκαλία και με ιδιαίτερο ενδιαφέρον για τη πρόοδο των μαθητών τους.
  • Καθηγητές που δεν είναι μόνο φροντιστές αλλά και σύμβουλοι-εκπαιδευτικοί, που στέκονται δίπλα στον κάθε μαθητή.
  • Βιβλία θεωρίας και ασκήσεων υψηλού επιπέδου, από τους ίδιος τους καθηγητές σε όλα τα μαθήματα.
  • Τρίωρες ή δίωρες εξετάσεις (tests) σε όλη τη διάρκεια της σχολικής χρονιάς. (Γίνονται Κυριακές και στη διάρκεια των διακοπών)
  • Εκπαιδευτικούς χώρους υψηλών προδιαγραφών που είναι ευχάριστοι στο μαθητή και λειτουργούν θετικά στην εκπαιδευτική διαδικασία.
  • Ομοιογενή τμήματα με έξι το πολύ μαθητές.
  • Ξεχωριστή φροντίδα για κάθε μαθητή με τη συνεχή επικοινωνία φροντιστηρίου – μαθητή γονέα.
  • Ημερίδες επαγγελματικού προσανατολισμού από ειδικούς συμβούλους.